De Dans van Shiva en Shakti

Intimiteit & seksualiteit als pad naar vrijheid en vreugde

Als het leven een school is zijn relaties haar universiteit – Prem Baba

In de school van het leven, is de liefde het hoogste wat wij kunnen leren. Liefde en vreugde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zij zijn de essentie van onze ware natuur. Daarom voelen we ons het gelukkigst als we ‘in love’ zijn, kunnen we zo intens genieten als de liefde stroomt en is het zo pijnlijk als zij stokt.
Onze liefdesrelaties zijn vaak een voortdurende dans tussen stromen en stokken. Zij bieden ons daarmee een ongelooflijke kans om de liefde te leren, om de blokkades die wij tegen haar opwerpen te doorzien en van ons leven steeds meer een vreugdedans te maken.

Deze leerweg is voor partners die op zoek zijn naar meer intimiteit, verbinding, seksualiteit, genot en vreugde in zichzelf en in hun relatie. Partners die toegewijd zijn de liefde te leren, dankzij, voor en met elkaar.

Thijs: “Ik verlangde naar een dieper gevoel van nabijheid en intimiteit in mijn relatie.”
Maria: “Ik worstelde met een verzoek over intimiteit dat ik niet kon plaatsen en met een angst voor oordeel en afwijzing.”

Maria: “Ik heb inzicht gekregen in mijn beperkende overtuigingen en opeens zag ik de mogelijkheid dat deze niet waar waren. Dat was een opening naar een, voor mij, nieuwe werkelijkheid waarin ik ervoer dat Thijs een diepe liefde voor mij heeft, die veel verder gaat dan ik “vond dat ik verdiende” of voor mogelijk heb gehouden.”

Thijs: “Wij hebben een inzichtvol en zeer diepe nabijheid ervaren. Er ontstond een voelbaar warm veld van intimiteit, van liefde, van respect en van begrip. Wij weten nu zeker dat wij samen een diep veld van intimiteit kunnen ervaren. Ook belangrijk, we kunnen nu ook voelen en benoemen wanneer de verbinding tussen ons er door de waan van de dag niet meer is. En wij hebben de moed gekregen om dat te benoemen zonder oordeel, om onze behoeftes uit te spreken, om de misverstanden te verhelderen. Dan zijn wij weer samen. En dat is heerlijk!”

De cursus met Erica is een aanrader voor iedereen die verlangt naar groei, verdieping, begrip, helderheid en nabijheid in zijn of haar relatie.

Maria en Thijs (24 jaar samen)

Weekend 1:
De stem van het hart: van duel naar duet.

Onze relatie is de plek waar de meeste pijn geraakt wordt, de meeste groeikansen liggen, waar we voortdurend uitgenodigd worden om de stem van ons hart te vinden en te hervinden, zodat de dans van eros in leven kan blijven of steeds weer nieuw leven ingeblazen kan worden. Op de relatie-universiteit kunnen we leren wat liefde werkelijk is. Dit weekend zingen en dansen we rond ons diepe verlangen en eerlijke intentie om te openen, en steeds verder te openen voor en met elkaar en voor de liefde die we in wezen zijn. Hoe vinden we de woorden die recht doen aan wat ons hart werkelijk wil zeggen. Hoe vinden we de gebaren die uitdrukking geven aan wat onze ziel werkelijk bedoelt. Hoe vinden we de stilte, de dans, het lied dat recht doet aan de stromende liefde die wij in wezen zijn. Hoe vinden we elkaar… steeds weer, stoeiend, spelend, strelend, sprekend of zwijgend.

Weekend 2:
Dansende Goden en Godinnen

Vrouwen verschillen wezenlijk van mannen. Maar ook vrouwen en mannen onderling verschillen wezenlijk van elkaar. Veel vrouwen voelen zich ‘niet vrouwelijk genoeg’ of mannen ‘geen echte man’. Maar om de vrouw of man te zijn die je werkelijk bent hoef je niets te doen of te worden. Het is wie je bent. Dit weekend gaan we de weg naar steeds meer natuurlijkheid, steeds meer onszelf zijn en herkennen hoe de Goden en Godinnen die we in wezen zijn zich manifesteren in ons eigen unieke Zelf. We herkennen en onderzoeken de natuurlijke polariteit tussen man en vrouw en eren elkaar om wie we ten diepste zijn. Van daaruit kunnen we de ander ontmoeten in een eindeloze dans van ontdekking en verwondering.

Weekend 3:
Seksualiteit als poort naar ware intimiteit.

Over onze seksualiteit bestaan vele misverstanden en heerst veel onwetendheid. Via de tantrische seksualiteit zoals Diana Richardson die beschrijft kunnen wij een nieuwe dimensie betreden in het beleven en leven van onze seksualiteit. Hierin vonden wij een eindeloze en diepgaande weg naar een blijvende en zich steeds verdiepende seksualiteit en intimiteit. In dit weekend onderzoeken we in openheid en grote veiligheid onze seksualiteit, de kunst van het aanraken, de kunst van het niets-doen, de kunst van aanwezig zijn en blijven in jezelf en met elkaar. De wereld van de sensitieve seksualiteit die we daarin betreden is van een grote schoonheid.

Deze Cursus wordt gegeven voor Erica Nap en Marcel Verheugd. Erica ontmoette Marcel in september 2015. In korte tijd herkenden zij de diepe connectie die zij hadden in de muziek, in de dans, in hun persoonlijke ontwikkelingsweg en later ook in de seksualiteit. De vrucht van deze connectie is een diep verlangen de gevonden schatten met anderen te delen.

Even voorstellen, Marcel:

Vanaf zijn vroege jeugd voelde Marcel dat hij dansend en musicerend door het leven zou willen gaan. Hij studeerde muziekregistratie en gitaar aan het conservatorium in Den Haag en kwam daarna in de musicalwereld van Joop van den Ende terecht. De vaak leeg aandoende grootsheid en snelheid daarvan bracht hem uiteindelijk aan het andere eind van het spectrum als akoestisch gitarist en componist van o.a. de bezielde Portugese Fado. In zijn lespraktijk ontwikkelde hij zich ondertussen van gitaardocent naar gitaarcoach omdat hij in de muziek niet alleen de snaren maar het hele wezen van de mens wil raken. De lessen die hij leerde in en dankzij de muziek, de weg die hij ging in de bevrijding van de danser in hem , de ontwikkeling die hij doormaakte als levenspartner en vader, het pad dat hij bewandelde in zijn zoektocht naar ware mannelijkheid en eerlijke seksualiteit en zijn grote liefde voor de schoonheid van ieder levend wezen, maken hem tot een inspirerend begeleider en medemens.

Data:

16 – 18 november 2017
25 – 27 januari 2018
22 – 24 maart 2018

Van donderdag 20.00 tot zaterdag 17.00 uur

Locatie: Centrum Oostraven, Epe

Kosten:  € 1480, – per persoon, inclusief verblijf en catering

Klik hier om je aan te melden voor deze cursus.