Home

Ware vreugde komt voort uit weten wie je in wezen bent en daaraan in alle vrijheid expressie geven. In de meeste gevallen is wat we over onszelf geloven en waar we ons mee identificeren ons kleine, nogal angstige zelf. Het hoopvolle alternatief is dat we ons vereenzelvigen met ons ware Zelf dat een wezen van liefde, overvloed en vreugde is. Dat Zelf is verbonden met de stem van ons hart. Die stem wil klinken omdat zij de waarheid vertegenwoordigt. Zij is verbonden met iets wat onze dagelijkse waarneming overstijgt, zij is geïnspireerd, vrij en creatief. Vrije Zelfexpressie gaat daarom over leren de taal van het hart te spreken; in beweging en geluid, in zang en dans, in beeld en geluid, in woorden en in werken.

Het aanbod binnen Murali is er op gericht ieder die daarnaar verlangt te helpen de stem van zijn/haar ware Zelf te vinden en de blokkades die de vrije expressie daarvan in de weg staan te transformeren. Murali biedt een pad van bewustwording en transformatie dat leidt tot authenticiteit en creativiteit vanuit spirituele verbondenheid. Stembevrijding, vrije dansexpressie en verbindende communicatie zijn de drie pijlers waarop onze werkwijze rust.

In onderstaande citaten komt de visie van Murali tot uitdrukking:

Er is een vitaliteit, een levenskracht die vertaald wordt door jou in actie. Omdat er in de eeuwigheid maar één jij zal zijn is jouw expressie uniek. Als je het blokkeert zal het nooit meer bestaan door een ander medium en verloren gaan voor de wereld. Het is niet jouw zaak om te bepalen hoe goed of hoe waardevol het is. Het is jouw zaak om het kanaal open te houden. (Martha Graham)

Ieders gaven en talenten zijn de kanalen waardoor liefde zichzelf uitdrukt in een unieke en specifieke vorm.    (Prem Baba)

Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden. (Cursus in Wonderen)

Je bent hier om je eigen licht te herkennen en te verankeren in de aarde. Je bent hier om oude pijn in jezelf te helen en je te ontplooien naar de verlangens van je hart. Je bent hier om te dansen op de muziek van je ziel. Te bewegen op het ritme van je eigen natuur. Je bent hier om de vreugde te proeven van het zingen van het lied van jouw essentie. Deze diepe, onvoorwaardelijke afstemming op jeZelf maakt je vrij. (Pamela Kribbe)

CRKBO_Docent