Aanbod

Cursussen Vrije Zelfexpressie

1.  Octaaf training – De reis van Oh naar Ohm

De reis van OH naar OHM is een ontwikkelings-pad van acht fasen waar wij jou de ruimte bieden om je te bewust te worden van oude overtuigingen en blokkades die het ‘lied in jouw hart’ versluierd houden zodat vanachter de sluiers jouw ware stem, jouw talent en jouw authentieke zelf aan het licht kan komen.

Via stembevrijding, vrije dansexpressie, zelfonderzoek, psychologisch en emotioneel bewustwordingswerk, en verbindende communicatie vinden wij onze weg naar binnen en van daaruit weer naar buiten in de vrije expressie van jouw ware Zelf.

De training bestaat uit acht dagen verspreid over een half jaar. De eerste vier dagen vinden plaats als cluster, van maandag t/m donderdag. Daarna volgen er twee losse dagen en we sluiten de training af met twee weekend dagen. De cursus bevat een privé sessie met Erica en twee intervisie bijeenkomsten waarin het geleerde samen met medecursisten wordt geoefend. Meer persoonlijke begeleiding is soms aan te raden en altijd mogelijk.

Naast de Octaaftraining is het mogelijk de ceremonies bij te wonen die we aansluitend
aanbieden om jouw proces te verdiepen of juist te verlichten.

Datum:
Start 11 januari 2021 (11-14 januari, 12 maart, 9 april, afsluiting: 5-6 juni) – wachtlijst
Start: 31 mei (31 mei – 3 juni, 9 juli, 10 september, 20-21 november)
Locatie: Land van Lisa te Rekken en De Kapel te Voorst
Kosten: €1.975,- dat is inclusief overnachtingen, maaltijden en cursusmateriaal


2.  Introductiedag
Voor iedereen die belangstelling heeft voor het cursusaanbod van Murali en graag wil kennismaken. Deze dag staat in het teken van de Octaaftraining en er zal aandacht zijn voor stembevrijding, dansexpressie en verbindende communicatie.

Datum: 11 december (wachtlijst)
Tijd: 10.30 uur tot circa 16.00 uur
Locatie: De Kapel te Voorst
Kosten: vrijwillige bijdrage


Healing Ceremonies

Genezen is gelukkig maken” zegt een Cursus in Wonderen. Onze heelheid is gelegen in het herkennen, realiseren en integreren van onze ware natuur die vreugde IS.

Elke spirituele weg komt voort uit een verlangen naar vreugde en leidt uiteindelijk naar vreugde. Vreugde vinden is hetzelfde als onsZelf vinden.

Het leven gaf onze vele wegen die leiden naar dit Zelf. Eén van de wonderen die de natuur ons gaf zijn de plantmedicijnen die al eeuwen gebruikt worden door de Sjamanen in Zuid-Amerika. Maar ook in Afrika en Azië zijn de plantmedicijnen al eeuwen een middel om contact te leggen met de geesteswereld en met de impressie en expressie van onze ware natuur.

De weerstand in het Westen op deze medicijnen komt enerzijds voort uit een terechte angst voor misbruik of gebruik met te weinig kennis van zaken. De gevolgen hiervan kunnen inderdaad heel akelig zijn. Anderzijds is er een collectieve angst voor de waarheid die de medicijnen kunnen onthullen en daarmee, de onwaarheid van veel waarin wij nu geloven en dat ons ogenschijnlijk houvast biedt. Niet in de laatste plaats de onwaarheid over wie wij geloven dat we zijn. Verandering ondergaat altijd diepe weerstand en angst. Dat geldt zeker voor een verandering van bewustzijn. De plantmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen, maar voor wie werkelijk bereid is steeds diepere waarheden in zichzelf te onthullen. Zowel de glorierijke als de pijnlijke.

Erica Nap biedt samen met Marcel Verheugd en hun assistenten een veilige setting waarin niet de ’trip’ centraal staat maar het werkelijk willen leren kennen van een nieuwe werkelijkheid, wat dat ook vraagt. De ceremonies zijn daarom alleen bedoeld voor (ex)cursisten.

Live muziek, (samen) zang, stilte, meditatie en zorgvuldige persoonlijke begeleiding zijn onze reisgenoten op een innerlijke reis in een veilige setting.

Tijd: 10.00 uur tot 18.00 uur
Data:  15 januari, 17 januari, 13 maart, 4 juni 2021
Bijdrage: €185,- per ceremonie

Voor meer informatie kun je ons bellen of mailen. Wil je je aanmelden klik dan hier.

Een mens die de sprong waagt, wordt een instrument dat bespeeld wordt door de grote adem van het leven. De eigenaareigenaardigheden en restricties van de persoonlijkheid worden dan getransformeerd tot mogelijkheden waardoor de stille stem van het leven op een eigen manier klank kan aannemen. De persoonlijkheid die vibrerend gehoor geeft aan de grote adem, begint in woorden en handelen de levensmelodie ten gehore te brengen als het instrument dat zij is. (Hans Korteweg)

Is geld een probleem om aan de cursussen deel te nemen?
Neem dan contact op