Jaartraining ‘Het lied van jouw Ziel’

Er is een vitaliteit, een levenskracht die vertaald wordt door jou in actie. Omdat er in de eeuwigheid maar één jij zal zijn is jouw expressie uniek. Als je het blokkeert zal het nooit meer bestaan door een ander medium en verloren gaan voor de wereld. Het is niet jouw zaak om te bepalen hoe goed of hoe waardevol het is. Het is jouw zaak om het kanaal open te houden. (Martha Graham)

Je bent hier om je eigen licht te herkennen en te verankeren in de aarde. Je bent hier om oude pijn in jezelf te helen en je te ontplooien naar de verlangens van je hart. Je bent hier om te dansen op de muziek van je ziel. Te bewegen op het ritme van je eigen natuur. Je bent hier om de vreugde te proeven van het zingen van het lied van jouw essentie. Deze diepe, onvoorwaardelijke afstemming op jezelf maakt je vrij. (Pamela Kribbe)

De Jaartraining ‘Het lied van jouw Ziel’ is een intensieve cursus met als belangrijkste doelstellingen:

  • diepgaande bewustwording van emoties, overtuigingen en innerlijke stemmen die de vrije expressie blokkeren
  • het openen van het kanaal dat jij bent, zowel naar boven (intuïtieve ontwikkeling, innerlijke weten, vertrouwen in het hogere) als naar beneden (blokkades tot zelfrealisatie op aards niveau, aarding, moed, expressie van wat er werkelijk is.
  • inzicht in eigen potentie, talent, gave, stem van je hart. Zicht op je eigen instrumentschap, mediumschap, kanaal zijn.
  • versterken van vermogen tot expressie en vormgeven aan je ware Zelf in beweging, geluid en communicatie.

De cursus is opgebouwd uit 5 blokken.

Blok 1: Verlangens en draken: de roep van onze ziel en haar tegenkrachten.
In dit blok kom je vanuit het verlangen van jouw ziel tot een leervraag voor de cursus. Tevens kijk je naar de tegenkrachten in jouw persoonlijkheid en hun oorsprong.

Blok 2: Klaarheid in de veelheid van innerlijke stemmen.
De schoonheid van de bloem die jij bedoeld bent te zijn ligt vanaf het prilste begin besloten in je cellen. Als bij een zaadje dat alles in zich draagt om uit te groeien tot een prachtige boom. Om uit te groeien tot die boom is het van belang je innerlijke stem, je ware stroom, te kunnen volgen. Hoe vind je de weg in de veelheid van innerlijke stemmen en emoties die in je leven.

Blok 3: Het lied van onze ziel, de stem van ons hart.
Wat is het lied dat jouw ziel wil zingen? Wat is in essentie jouw gave aan deze wereld? Welke dans maakt jouw leven tot de vervullende ervaring die het mag zijn? Hoe krijgt de liefdesenergie die jij in wezen bent vorm in deze wereld? Zingend en dansend proberen we dichtbij een gevoel van ‘bestemming’  te komen.

Blok 4: Vrije expressie en communicatie
Hoe vind je de tonen, de woorden, de stilte en de expressievormen die passen bij de expressie van jouw Ziel? Hoe maak je de verbinding tussen jouw wezen, jouw weten en de buitenwereld, de mensen met wie je bent en de mensen met wie je werkt of wilt werken. Een blok over vrije expressie in woord, geluid en beweging.

 Blok 5: Instrument zijn
Tot slot kijken we naar de aard van ‘instrumentschap’. Hoe kun je een open kanaal zijn en blijven, een instrument dat vrij bespeeld kan worden door de adem van het leven. Hoe kun je dienstbaar zijn aan dat wat groter is dan jijzelf zonder je eigen behoeften te vergeten.

Theoretisch kader:
We maken in de cursus intensief gebruik van de volgende boeken:
Jouw ziel wil zingen – Jan Kortie
PRI en de kunst van bewust leven – Ingeborg Bosch
Geweldloze communicatie – Marshall Rosenberg

Huiswerk:
Om het werk dat we in de weekenden doen te laten beklijven in ons dagelijks leven ontvang je na elk weekend huiswerkopdrachten. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de training.

Praktisch:
Door de aard van deze cursus is het niet mogelijk deel te nemen aan enkele weekenden en staan we geen instroom toe tijdens de duur van de cursus. Deelname is open voor iedereen. Wel vindt er van tevoren een intake plaats om te kijken of jouw verlangen en het aanbod van de cursus inderdaad bij elkaar aansluiten.

Data: september 2018

Locatie: ntb

Docent: Margo Bosman

Een mens die de sprong waagt, wordt een instrument dat bespeeld wordt door de grote adem van het leven. De eigenaardigheden en restricties van de persoonlijkheid worden dan getransformeerd tot mogelijkheden waardoor de stille stem van het leven op een eigen manier klank kan aannemen. De persoonlijkheid die vibrerend gehoor geeft aan de grote adem, begint in woorden en handelen de levensmelodie ten gehore te brengen als het instrument dat zij is. (Hans Korteweg)