De Reis van OH naar OHM

Oh is de klank van ons diepe verlangen naar vreugde, verbinding en vrijheid.

Ohm is de vervulling daarvan. Ohm is de klank van eenheid. Al ons lijden komt voort uit het gevoel van afgescheidenheid en het diepe gevoel van tekort en angst voor verlies die daar het gevolg van is. Alle vreugde komt voort uit het herkennen van wie wij wél zijn en daar in alle vrijheid expressie aan geven.

De reis van OH naar OHM is een ontwikkelingspad van acht fasen waarin ik je begeleid langs de kronkelige maar oh zo schone wegen van jouw binnenwereld. Ik help je herkennen en belichamen wie je werkelijk bent. Ik help je je stem en je lichaam te bevrijden zodat jij een instrument kunt worden van jouw diepste en hoogste weten en wezen.
De reis gaat via acht klanken die ieder een aspect van jouw innerlijke wereld vertolken. Via stembevrijding, vrije dansexpressie, zelfonderzoek, psychologisch en emotioneel bewustwordingswerk, lichaamswerk, meditatie en verbindende communicatie vinden wij onze weg naar binnen en van daaruit weer naar buiten in vrije Zelfexpressie.

Het introductieweekend is een verkennen van de 8 klanken in beweging en geluid. Het weekend bestaat uit twee dagen waarin we werken met bovengenoemde werkvormen. Aansluitend is er een helende reis dag: Journey to Joy. Deelnemers zijn vrij deze aanvullende dag wel of niet bij te wonen. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers. Data: 3 juni – 5 juni

Kosten: €485,- inclusief catering en verblijf. Mocht je niet willen deelnemen aan de Journey to Joy dan zijn de kosten voor het Introductieweekend €335,-

 

De jaartraining bestaat uit 8 blokken waarin we de reis langs de 8 klanken maken. De blokken bestaan uit vijf weekenden en twee losse dagen, aangevuld met enkele intervisiebijeenkomsten en 1 privé sessie met Erica. De Journey to Joy ceremonies zijn onderdeel van de cursus. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers en de kosten zijn €3.150,-. Dat is inclusief verblijf, catering en het plant medicijn.

 

Blok 1 & 2: OH & Aiai

Weekend met ceremonie:  30 augustus – 1 september
Over verlangen naar vreugde

Blok 3 & 4: Help & Au

Weekend 25-27 oktober
Over weerstand en hulp vragen

Blok 4: Nee

Dag 22 november
Over grenzen en kaders

Blok 5: Ja

Weekend 17-19 januari  2020
Over talenten en missies

Terugkomdag 14 februari

Terugkomdag 13 maart

Blok 6: Alsjeblieft & Dankjewel

Weekend met ceremonie 10-12 april 2020
Over communicatie vanuit waarachtigheid

Blok 7 & 8: Ohm

Weekend met ceremonie 5-7 juni 2020
Over jouw hoogste waarheid

Een mens die de sprong waagt, wordt een instrument dat bespeeld wordt door de grote adem van het leven. De eigenaardigheden en restricties van de persoonlijkheid worden dan getransformeerd tot mogelijkheden waardoor de stille stem van het leven op een eigen manier klank kan aannemen. De persoonlijkheid die vibrerend gehoor geeft aan de grote adem, begint in woorden en handelen de levensmelodie ten gehore te brengen als het instrument dat zij is. (Hans Korteweg)