Journey to Joy

Genezen is gelukkig maken” zegt een Cursus in Wonderen. Onze heelheid is gelegen in het herkennen, realiseren en integreren van onze ware natuur die vreugde IS. Elke spirituele weg komt voort uit een verlangen naar vreugde en leidt uiteindelijk naar vreugde. Vreugde vinden is hetzelfde als onsZelf vinden.

Het leven gaf onze vele vele wegen die leiden naar dit Zelf. Eén van de wonderen die de natuur ons gaf zijn de plantmedicijnen die al eeuwen gebruikt worden door de Sjamanen in Zuid-Amerika. Maar ook in Afrika en Azië zijn de plantmedicijnen al eeuwen een middel om contact te leggen met de geesteswereld en met de impressie en expressie van onze ware natuur.

De weerstand in het Westen op deze medicijnen komt enerzijds voort uit een terechte angst voor misbruik of gebruik met te weinig kennis van zaken. De gevolgen hiervan kunnen inderdaad heel akelig zijn. Anderzijds is er een collectieve angst voor de waarheid die de medicijnen kunnen onthullen en daarmee, de onwaarheid van veel waarin wij nu geloven en dat ons ogenschijnlijk houvast biedt. Niet in de laatste plaats de onwaarheid over wie wij geloven dat we zijn. Verandering ondergaat altijd diepe weerstand en angst. Dat geldt zeker voor een verandering van bewustzijn. De plantmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen, maar voor wie werkelijk bereid is steeds diepere waarheden in zichzelf te onthullen. Zowel de glorierijke als de pijnlijke.

Erica Nap biedt samen met Marcel Verheugd en hun assistenten een veilige setting waarin niet de ’trip’ centraal staat maar het werkelijk willen leren kennen van een nieuwe werkelijkheid, wat dat ook vraagt. De ceremonies worden daarom aangeboden in een weekend en binnen de jaartraining. Het verdient grote voorkeur de innerlijke reizen in te bedden in een groter kader en doorgaande begeleiding.

We werken in kleine groepen van maximaal 12 personen. Deelnemers aan de introductiecursus van Oh tot Ohm hebben voorrang.
Live muziek, (samen) zang, stilte, meditatie en zorgvuldige persoonlijke begeleiding zijn onze reisgenoten op een innerlijke reis in een veilige setting.

Tijd: 10.00 uur tot 18.00 uur
Data:  1 september
Bijdrage: €150,- per ceremonie

Voor meer informatie kun je ons bellen of mailen. Wil je je aanmelden klik dan hier.