Licht op je Leven

In de wolken

Er is maar één werkelijke pijn en dat is de pijn van de afgescheidenheid van God. Al het andere is daarvan afgeleid. Er is maar één werkelijk verlangen en dat is het verlangen naar de eenwording met God. Alle andere verlangens zijn daarvan afgeleid – Een Cursus in Wonderen

 

Al het lijden komt voort uit de identificatie met een vals zelf – de Boeddha

Non-dualiteit is de wetenschap en de mystieke ervaring dat elke vorm van tweedeling (dualiteit) geen reëel verschijnsel is, maar berust op een ‘foutieve’ waarneming van de werkelijkheid. Het non-dualistisch denken vindt zijn oorsprong voornamelijk in het Oosten en is onder meer zichtbaar in het hindoeïsme en boeddhisme, maar ook de mystieke takken van de islam en het christendom. Via mijn studie van het boeddhisme, de Adaita Vadanta en het Soefisme kwam ik uiteindelijk terecht bij Een Cursus in Wonderen die de non-dualistische visie vertaalt in christelijke terminologie en onderbouwt met diepgaande metafysische en psychologische kennis. Hierdoor biedt zij een zeer praktische, wijze en liefdevolle weg om non-dualiteit steeds meer onderdeel te maken van ons dagelijks leven, denken en handelen.

In de Licht op je Leven bijeenkomsten deel ik mijn liefde voor en kennis van de Cursus in Wonderen, doen we praktische oefeningen om haar ervaarbaar te maken en is er ruimte voor vragen om de visie van de Cursus te verbinden met jouw dagelijks leven.

Volgende bijeenkomst:

Datum: 21 april
Locatie:De Kapel in Voorst
Tijd: 10.30 – 12.30 (inloop vanaf 10.00)
Bijdrage: € 15,00,- p.p. (incl. koffie / thee)
Wil je ook bij het concert zijn dat Erica en gitarist en zanger Marcel Verheugd samen geven dan betaal je voor de hele dag € 30,-

Voor mensen die nog niet bekend zijn met de Cursus in Wonderen, maar ook voor mensen die dat wel zijn staat er een filmpje op YouTube met een inleiding in een Cursus in Wonderen. Zonder het metafysische plaatje dat de Cursus schetst is het heel moeilijk de Cursus en de stof die behandeld wordt te begrijpen. Van harte aanbevolen als je van plan bent één van de bijeenkomsten bij te wonen.