Inspiratie

In de loop van mijn leven ben ik rijk gezegend met geweldige leraren en inspiratiebronnen. Zij hebben allen in grote mate bijgedragen aan waar ik nu sta. De belangrijksten wil ik hier graag noemen. Zij bepalen voor een groot deel de vorm en inhoudt van mijn werk.

De muziek

Music was my first love, and it will be my last.
Muziek is voor mij een verwijzing naar de Bron, een blikopener van de ziel, een houvast in donker tijden, een partner in tijden van vreugde. Zij raakt mij waar handen niet kunnen komen, zij voert mij mee langs wegen waarvan ik het bestaan niet kende, zij laat mij voelen wat ik vergeten was te leven. Na de stilte staat zij het dichtst bij het uitspreken van het onuitsprekelijke. Zonder muziek waren wij onze Bron voor eeuwig vergeten.

Het Boeddhisme

Tijdens mijn toewijdingsjaren aan het Tibetaans boeddhisme leerde ik mijn ware Zelf kennen als de Boeddha natuur. Ik leerde mediteren en daarin de diepe vrede ervaren van mijn ware zelf. Die ervaring was en is onuitwisbaar. Het boeddhisme leerde mij toewijding, compassie en de diepe schoonheid van de stilte.

Het Hindoeïsme

Gedurende enkele jaren ging ik regelmatig naar een Ashram in India waar ik kennis maakte met Bhakti yoga en Mantra-yoga. Bhakti yoga is het pad van devotie aan een leraar en aan God. Ik herinner me de mystieke en gewijde sfeer in de Ashram die mij diep raakte maar de onuitsprekelijke vreugde van het zingen van de Bhajans en mantra’s met honderden mensen. Ik leerde over ware devotie, over liefde voor de waarheid en dáár van zingen.

Byron Katie – de vier vragen

Byron Katie leerde mij met haar vier eenvoudige vragen dat al mijn lijden voortkomt uit een verhaal dat ik mijzelf vertel. Wie zou ik zijn zonder mijn verhaal? De naakte waarheid daarvan is adembenemend.

De Advaita Vedanta

Diverse leraren in de Advaita Vedanta namen mij verder mee in de wereld van het non-dualisme via de weg van de Jñāna Yoga, dit is de weg van het directe inzicht door zelfkennis. Zij lieten mij zien dat ‘Ik Ben’ de hoogste en de enige waarheid is. Zij lieten mij zien dat ik niet plaatsvind in de wereld maar de wereld in het oneindige bewustzijn dat Ik Ben. Dat wij zijn. Eén.

Ingeborg Bosch – PRI

De ware aard van mijn wezen herkennen was voor mij niet genoeg. Ik bleef verstrikt in oude patronen waar ik niet van los leek te kunnen komen. Ingeborg Bosch maakte mij wegwijs in de diepe spelonken van mijn onderbewuste en leerde me het wezen van projectie. Ik leerde dat hoe ik de wereld ervaar en hoe ik erop reageer word bepaald door mijn binnenwereld en niet andersom. Ik leerde hoe mijn persoonlijkheid is opgebouwd uit een diepe ontkenning van trauma’s en oude pijnen. PRI leerde mij voelen en wakker worden uit oude verhalen.

Rolando Toro – Biodanza

Rolando bracht de dans terug in mijn leven. Hij schudde met zijn muziek en briljante oefeningen alle verborgen aspecten van mijn menselijke potentieel wakker. Ik leerde voelen wie ik ben en daar in alle vrijheid expressie aan geven. Ik leerde wezenlijk contact maken en mijn lichaam gebruiken waar het voor bedoeld is: genieten en liefhebben, ontvangen en geven.

Jan Kortie – stembevrijding

Boven alles leerde ik van Jan over stembevrijding en begeleiderschap, maar ook over leerling zijn en mijn leerlingschap eren als mijn hoogste staat van zijn. De onschatbare waarde daarvan ervaar ik dagelijks in mijn leven.

Marshall Rosenberg – Geweldloze communicatie

Marshall leerde mij totale verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. Hij leerde mij dat ik altijd kan vragen om wat ik nodig heb, dat ik leef in een liefdevol universum waarin mensen niets liever doen dan geven, ik incluis. Ik mag gevoelens hebben, ik mag behoeften hebben, ik mag vragen wat ik nodig heb zonder iemand te verplichten het mij te geven. Ik ben geen slachtoffer van mijn leven. Ik ben vrij.

Santo Daime

De Santo Daime gaf mij een opening naar dimensies waarvan ik niet had durven dromen. Zij leerde mij de ongelooflijke rijkdom van volharding en alleen maar samen zingen, zingen, zingen. Dansen, dansen, dansen. Zij leerde mij alegria in het kwadraat als alles aangekeken mag worden. Zij gaf mij de kracht om door te gaan en geen genoegen meer te nemen met minder dan de waarheid die alleen maar liefde is.

Diana Richardson – Slow Sex

Van Diana Richardson leerde ik de tantrische wijsheid van seksualiteit als poort naar schoonheid, naar zachte extase, naar totale aanwezigheid en liefdevolle verbinding in het hier en nu. Tantra maakt deel uit van Rupa yoga. Rupa betekent vorm maar zijn diepere betekenis is ‘schoonheid’; dat wat vorm is als alleen de essentie overblijft. De beleving van schoonheid in seksualiteit, in muziek, in kunst en in de natuur zijn allen onderdeel van deze vorm van yoga.

Een Cursus in Wonderen

Ik noem haar als laatste, maar ze is de eerste. De rijkdom, de grootsheid, de diepe wijsheid en de onuitsprekelijke liefde die spreken uit dit boek maken haar voor mij tot het grootste spirituele werk van deze tijd. Zij is mijn grootste inspiratiebron, mijn dagelijkse houvast en mijn levenslange studie. In de Cursus komen Bhakti yoga, Jnana yoga en Rupa yoga samen. De liefde voor en van de leraar, de wijsheid en de helderheid van haar boodschap en de schoonheid van haar muzische taalgebruik brengen mij niet alleen de kennis maar ook de beleving van een liefde en een schoonheid die niet van deze wereld is.
Sinds de Cursus in mijn leven is ben ik geen zoeker meer, maar dankbaar leerling van een gevonden waarheid.