Geweldloze Communicatie – Marshall Rosenberg

Naast de non-verbale communicatievormen die zang en dans ons bieden heb ik veel liefde voor het komen tot een vorm van communicatie die werkelijke verbinding tot stand brengt. Een vorm die mij hierin aanspreekt is de geweldloze communicatie. GC biedt een model van communicatie dat uitgaat van onze gevoelens en onderliggende behoeften.

De term geweldloos verwijst naar het kader dat het biedt om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen gevoelens en de vervulling van onze eigen behoeften waardoor de communicatie geschoond blijft van oordeel, verwijt en manipulatie. Het model van communicatie dat Murali aanbiedt is geïnspireerd door GC, aangevuld met de inzichten van PRI en de sharing methode. Terug