Zingen

Zingen is mijn eerste liefde. Zingen opent telkens weer deuren in mij waarvan ik niet wist dat ze gesloten waren, vaak niet eens dat ze bestonden. Wat mijn ziel ook wil, bovenal wil mijn ziel zingen.
Mijn benadering van het zingen binnen Murali is voortgekomen uit tal van ervaringen die ik opdeed tijdens mijn eigen zangcarrière in close-harmony land, mijn koor-dirigentschap, de workshops die ik volgde bij oa Jean René Toussaint, Chris James, Rhiannon en Marius Engelbrecht en met name de vele lessen die ik ontving en ontvang van Jan Kortie.  Terug