Agenda

2019

WL* = indien een cursus vol zit is het altijd mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

Januari

 

Februari

 

Maart

Biodanza Festival Rotterdam:  23 maart                                                          info/aanmelden