Agenda

2020

WL* = indien een cursus vol zit is het altijd mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

 

Juli

19 juli: Feestelijk van OH naar OHM

 

September

11-13 september: Introductieweekend *

13 september: Journey to Joy *

 

November

16-22 november: Octaafweek