Werkwijze

Het keelchakra is het chakra dat verbonden is met creatieve expressie, met verbinding en communicatie en met het vinden van de eigen stem. In haar handboek “Chakra psychologie” noemt Anodea Judith de keelchakra de heilige poort tussen de binnen- en de buitenwereld.

Voor velen van ons geldt dat we ons leven doorbrengen in een staat van gedeeltelijke geslotenheid. We controleren zorgvuldig wat we wel en niet van onszelf laten zien en horen. Op deze manier hopen we dat we alleen naar buiten zullen komen met dat deel van onszelf dat waarschijnlijk geaccepteerd zal worden. We stemmen ons af op anderen (op de horizontale verbinding) in plaats van op onszelf, onze innerlijke stem (op de verticale verbinding). Via een therapeutisch proces van bewust maken en expressie geven aan oude pijn, via stembevrijding, vrije dansexpressie en verbindende communicatie, wordt de afstemming op de verticale verbinding hersteld.

Het therapeutisch proces

Verlies van authenticiteit en vrije expressie vindt altijd zijn oorsprong in de vroege jeugd, waarin ieder van ons zich in meer of mindere mate heeft moeten aanpassen aan zijn/haar omgeving. Deze aanpassing kan een leven lang voortduren en ons gevangen houden als we de pijn die dit ons opgeleverd heeft en de overlevingsstrategieën die we hier tegen hebben opgeworpen, niet bewust maken en loslaten. Dit proces wordt binnen Murali aangegaan aan de hand van het gedachtegoed van Alice Miller en Ingeborg Bosch.

Stembevrijding

Stembevrijding gaat over het in alle vrijheid stem geven aan wat in ons leeft. Om te weten wat in ons leeft moeten we eerst voelen. Zingen en voelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zingen helpt je weer contact te maken met jouw gevoel én zingen helpt je weer expressie te geven aan dat gevoel. Pijn, angst, verlangen, vreugde, dankbaarheid, alles is de bron van jouw muziek. In de workshops en tijdens privé sessies proberen we die muziek zo natuurlijk mogelijk ten gehore te brengen. Vaak beginnen we met zuchten, geluiden maken en spreken om van daaruit langzaam klank toe te voegen aan onze adem. De muziek zit al in ons. Stembevrijding gaat over de moed en de weg vinden haar ten gehore te brengen.

Dansexpressie

Dansexpressie helpt je je eigen spontane beweging te hervinden, je eigen impulsen weer te vertrouwen en te volgen. Het helpt je om je grenzen te verkennen.  Je maakt contact met vele aspecten van jezelf die in je dagelijks leven misschien onder gesneeuwd blijven: je kracht, je vloeibaarheid, je creativiteit, je vermogen om (samen) plezier te maken en te genieten, maar bovenal je vermogen om expressie te geven aan de liefde die jij in wezen bent. We dansen geen pasjes maar vrij, alleen en met elkaar.

Verbindende communicatie

Bied je de mogelijkheid om in openheid te delen waar je staat en wie je bent in het hier en nu. Je leert communiceren vanuit je gevoelens en de onderliggende ware behoeften die in je leven. Je leert naar buiten komen met je hele zelf, authentiek, eerlijk en in alle vrijheid en vanuit liefde voor jezelf en voor de ander.